Zalecam, aby w ciągu max 2 lat zużyć powyższe produkty.